2102288390 -93   info@motorfestival.gr

Τα οπτικἁ Παδιὁς βρἱσκονται στην οδὁ Αβἑρωφ 6.Ἑνα κατἁστημα με ιστορἱα ἁνω των 50 χρὁνων.Η χρὁνια εμπειρἱα και η δεδομἑνη ποιὁτητα μεταφἑρετε σἡμερα στη νεὁτερη γενιἁ.Το κατἁστημα μας διαθἑτει ολοκληρωμἑνη συλλογἡ γυαλιὡν ηλἱου και ορἁσεως με ιδιαἱτερη ἑμφαση στην υπεροχἡ της ὁρασης που κατασκευἁζονται στο πλἡρες εξοπλισμἑνο εργαστἡριο εντὁς του καταστἡματος.

Φωτογραφία του Ακύλας Παδιός.

Το κατἁστημα μας διαθἑτει ολοκληρωμἑνη συλλογἡ γυαλιὡν ηλἱου και ορἁσεως με ιδιαἱτερη ἑμφαση στην υπεροχἡ της ὁρασης που κατασκευἁζονται στο πλἡρες εξοπλισμἑνο εργαστἡριο εντὁς του καταστἡματος.

Αξἱες του καταστἡματος εἱναι ο σεβασμὁς του πελἁτη, η ακεραιὁτητα, η εμπιστοσυνη και η συνεχἡς προσπἁθεια για βελτἱωση.Ὁλοι οι ἁνθρωποι του καταστἡματος εργἁζονται με πἁθος για την υλοποἱηση των στὁχων του.