Φιλανθρωπικές Δράσεις

Το Auto Battleships Festival θα έχει και φιλανθρωπικό σκοπό

Στο Φεστιβάλ θα υπάρχουν φιλανθρωπικές δράσεις μέσα από Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, εθελοντικούς οργανισμούς, σωματεία και κοινωφελείς οργανισμούς με στόχο να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας που έχουν διάφορες ανάγκες. Ο χαρακτήρας του Φεστιβάλ είναι ενωτικός με κοινωνικές και πολιτιστικές προεκτάσεις. Είναι σημαντικό να στηριχτούν μέσα από το Φεστιβάλ λιγότερο ευνοημένες κοινωνικές ομάδες και άνθρωποι που αυτή την εποχή το έχουν πραγματικά όλο και περισσότερο ανάγκη.

0 Responses