Χορηγός Motor Festival

BRONZE

ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ψηφιακή Οθόνη
Παρουσίαση στα μεγάφωνα απο παρουσιαστή
Ηχητικό Spot χορηγών/ώρα
Αψίδα εισόδου διοργάνωσης
Αψίδα Αρένας
Σημαίες ανεξαρτήτου μεγέθους στην αρένα
Διαφημιστική τσάντα επισκεπτών
Promotional Model της επωνυμίας σου
Κάρτα στο Περιοδικό του φεστιβάλ
Αφίσα και Λάβαρα του φεστιβάλ
1 Banner αρένας 3μ x 1μ
Banner εισόδου
Διαφημιστικό φυλλάδιο του Φεστιβάλ
Μπλουζάκια εργαζομένων διοργάνωσης
Βάθρο αναμνηστικών φωτογραφιών και βραβεύσεων
Αναφορά στα Social Media
Παρουσίαση στο Engine Power
Διανομή φυλλαδίων

SILVER

3μ.x 6μ. ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ψηφιακή Οθόνη
2 Παρουσιάσεις στα μεγάφωνα απο παρουσιαστή
Ηχητικό Spot χορηγών/ώρα
Αψίδα εισόδου διοργάνωσης
Αψίδα Αρένας
3 Σημαίες ανεξαρτήτου μεγέθους στην αρένα
Διαφημιστική τσάντα επισκεπτών
1 Promotional Model της επωνυμίας σου
Ημισέλιδο Περιοδικό του φεστιβάλ
Αφίσα και Λάβαρα του φεστιβάλ
3 Banner αρένας 3μ x 1μ
Banner εισόδου
Διαφημιστικό φυλλάδιο του Φεστιβάλ
Μπλουζάκια εργαζομένων διοργάνωσης
Βάθρο αναμνηστικών φωτογραφιών και βραβεύσεων
Αναφορά στα Social Media
Παρουσίαση στο Engine Power
Διανομή φυλλαδίων

GOLD

3μ.x 6μ. ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
10 προβολές / ημέρα στη Ψηφιακή Οθόνη
3 Παρουσιάσεις στα μεγάφωνα απο παρουσιαστή
Ηχητικό Spot χορηγών/ώρα
Αψίδα εισόδου διοργάνωσης
Αψίδα Αρένας
7 Σημαίες ανεξαρτήτου μεγέθους μέσα στην αρένα
Διαφημιστική τσάντα επισκεπτών
2 Promotional Model της επωνυμίας σου
Ολοσέλιδο Περιοδικό του φεστιβάλ
Αφίσα και Λάβαρα του φεστιβάλ
5 Banner αρένας 3μ x 1μ
1 Banner εισόδου 3μ x 1μ
Διαφημιστικό φυλλάδιο του Φεστιβάλ
Μπλουζάκια εργαζομένων διοργάνωσης
Βάθρο αναμνηστικών φωτογραφιών και βραβεύσεων
1 αναφορά στα Social Media
Παρουσίαση στο Engine Power
Διανομή φυλλαδίων

BRONZE

ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ψηφιακή Οθόνη
Παρουσίαση στα μεγάφωνα απο παρουσιαστή
Ηχητικό Spot χορηγών/ώρα
Αψίδα εισόδου διοργάνωσης
Αψίδα Αρένας
Σημαίες ανεξαρτήτου μεγέθους στην αρένα
Διαφημιστική τσάντα επισκεπτών
Promotional Model της επωνυμίας σου
Κάρτα στο Περιοδικό του φεστιβάλ
Αφίσα και Λάβαρα του φεστιβάλ
1 Banner αρένας 3μ x 1μ
Banner εισόδου
Διαφημιστικό φυλλάδιο του Φεστιβάλ
Μπλουζάκια εργαζομένων διοργάνωσης
Βάθρο αναμνηστικών φωτογραφιών και βραβεύσεων
Αναφορά στα Social Media
Παρουσίαση στο Engine Power
Διανομή φυλλαδίων

SILVER

3μ.x 6μ. ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ψηφιακή Οθόνη
2 Παρουσιάσεις στα μεγάφωνα απο παρουσιαστή
Ηχητικό Spot χορηγών/ώρα
Αψίδα εισόδου διοργάνωσης
Αψίδα Αρένας
3 Σημαίες ανεξαρτήτου μεγέθους στην αρένα
Διαφημιστική τσάντα επισκεπτών
1 Promotional Model της επωνυμίας σου
Ημισέλιδο Περιοδικό του φεστιβάλ
Αφίσα και Λάβαρα του φεστιβάλ
3 Banner αρένας 3μ x 1μ
Banner εισόδου
Διαφημιστικό φυλλάδιο του Φεστιβάλ
Μπλουζάκια εργαζομένων διοργάνωσης
Βάθρο αναμνηστικών φωτογραφιών και βραβεύσεων
Αναφορά στα Social Media
Παρουσίαση στο Engine Power
Διανομή φυλλαδίων

GOLD

3μ.x 6μ. ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
10 προβολές / ημέρα στη Ψηφιακή Οθόνη
3 Παρουσιάσεις στα μεγάφωνα απο παρουσιαστή
Ηχητικό Spot χορηγών/ώρα
Αψίδα εισόδου διοργάνωσης
Αψίδα Αρένας
7 Σημαίες ανεξαρτήτου μεγέθους μέσα στην αρένα
Διαφημιστική τσάντα επισκεπτών
2 Promotional Model της επωνυμίας σου
Ολοσέλιδο Περιοδικό του φεστιβάλ
Αφίσα και Λάβαρα του φεστιβάλ
5 Banner αρένας 3μ x 1μ
1 Banner εισόδου 3μ x 1μ
Διαφημιστικό φυλλάδιο του Φεστιβάλ
Μπλουζάκια εργαζομένων διοργάνωσης
Βάθρο αναμνηστικών φωτογραφιών και βραβεύσεων
1 αναφορά στα Social Media
Παρουσίαση στο Engine Power
Διανομή φυλλαδίων

PLATINUM

3μ. x 9μ. ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
30 προβολές / ημέρα στη Ψηφιακή Οθόνη
3 Παρουσιάσεις στα μεγάφωνα απο παρουσιαστή
Ηχητικό Spot χορηγών/ ώρα
Αψίδα εισόδου διοργάνωσης
Αψίδα Αρένας
12 Σημαίες ανεξαρτήτου μεγέθους μέσα στην αρένα
Διαφημιστική τσάντα επισκεπτών
3 Promotional Model της επωνυμίας σου
Ολοσέλιδο Περιοδικό του φεστιβάλ
Αφίσα και Λάβαρα του φεστιβάλ
10 Banner αρένας 3μ x 1μ
3 Banner εισόδου 3μ x 1μ
Διαφημιστικό φυλλάδιο του Φεστιβάλ
Μπλουζάκια εργαζομένων διοργάνωσης
Βάθρο αναμνηστικών φωτογραφιών και βραβεύσεων
2 αναφορές στα Social Media
Παρουσίαση και συνέντευξη στο Engine Power
Διανομή φυλλαδίων

DIAMOND

3μ. x 12μ. ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
70 προβολές / ημέρα στη Ψηφιακή Οθόνη
5 Παρουσιάσεις στα μεγάφωνα απο παρουσιαστή
Ηχητικό Spot χορηγών/ ώρα
Αψίδα εισόδου διοργάνωσης
Αψίδα Αρένας
30 Σημαίες ανεξαρτήτου μεγέθους μέσα στην αρένα
Διαφημιστική τσάντα επισκεπτών
5 Promotional Model της επωνυμίας σου
Σαλόνι Περιοδικό του φεστιβάλ
Αφίσα και Λάβαρα του φεστιβάλ
20 Banner αρένας 3μ x 1μ
7 Banner εισόδου 3μ x 1μ
Διαφημιστικό φυλλάδιο του Φεστιβάλ
Μπλουζάκια εργαζομένων διοργάνωσης
Βάθρο αναμνηστικών φωτογραφιών και βραβεύσεων
3 αναφορές στα Social Media
Χορηγός-Παρουσίαση-Συνέντευξη στο Engine Power
Διανομή φυλλαδίων

PLATINUM

3μ. x 9μ. ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
30 προβολές / ημέρα στη Ψηφιακή Οθόνη
3 Παρουσιάσεις στα μεγάφωνα απο παρουσιαστή
Ηχητικό Spot χορηγών/ ώρα
Αψίδα εισόδου διοργάνωσης
Αψίδα Αρένας
12 Σημαίες ανεξαρτήτου μεγέθους μέσα στην αρένα
Διαφημιστική τσάντα επισκεπτών
3 Promotional Model της επωνυμίας σου
Ολοσέλιδο Περιοδικό του φεστιβάλ
Αφίσα και Λάβαρα του φεστιβάλ
10 Banner αρένας 3μ x 1μ
3 Banner εισόδου 3μ x 1μ
Διαφημιστικό φυλλάδιο του Φεστιβάλ
Μπλουζάκια εργαζομένων διοργάνωσης
Βάθρο αναμνηστικών φωτογραφιών και βραβεύσεων
2 αναφορές στα Social Media
Παρουσίαση και συνέντευξη στο Engine Power
Διανομή φυλλαδίων

DIAMOND

3μ. x 12μ. ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
70 προβολές / ημέρα στη Ψηφιακή Οθόνη
5 Παρουσιάσεις στα μεγάφωνα απο παρουσιαστή
Ηχητικό Spot χορηγών/ ώρα
Αψίδα εισόδου διοργάνωσης
Αψίδα Αρένας
30 Σημαίες ανεξαρτήτου μεγέθους μέσα στην αρένα
Διαφημιστική τσάντα επισκεπτών
5 Promotional Model της επωνυμίας σου
Σαλόνι Περιοδικό του φεστιβάλ
Αφίσα και Λάβαρα του φεστιβάλ
20 Banner αρένας 3μ x 1μ
7 Banner εισόδου 3μ x 1μ
Διαφημιστικό φυλλάδιο του Φεστιβάλ
Μπλουζάκια εργαζομένων διοργάνωσης
Βάθρο αναμνηστικών φωτογραφιών και βραβεύσεων
3 αναφορές στα Social Media
Χορηγός-Παρουσίαση-Συνέντευξη στο Engine Power
Διανομή φυλλαδίων

Μην ψάχνεις την λύση…
Το Motor Festival είναι μονόδρομος για την απογείωση σου!!!

Γίνε Χορηγός

Γιατί να γίνεις Χορηγός

Μην ψάχνεις την λύση…
Το Motor Festival είναι μονόδρομος για την απογείωση σου!!!

Γίνε Χορηγός

Γιατί να γίνεις Χορηγός

[ Δες όλες τις δυνατότητες συνεργασίας και επέλεξε, ποια ή ποιες ταιριάζουν με βάση τις ανάγκες, επιθυμίες και στόχους της επιχείρησης σου. ]


Δώσε χρώμα στην κάθε εικόνα, ζήσε την απογείωση!!!
Νιώσε τον παλμό και την δύναμη του Motor Festival…

Δώσε χρώμα στην κάθε εικόνα, ζήσε την απογείωση!!!
Νιώσε τον παλμό και την δύναμη του Motor Festival…

23st MOTOR FESTIVAL 20-22 SEPTEMBER MEC PEANIAS

2024/09/20 17:17:17